ДАВУУ ТАЛУУД

ХАНГАМЖ ХӨНГӨЛӨЛТ

1. Бүтээгдэхүүн худалдан авалтын хөнгөлөлт

2. Унааны хөнгөлөлт

3. Хоолны хөнгөлөлт

More Details

ТЭТГЭМЖ, ТУСЛАМЖ

1. Гэр бүлээ батлуулсан

2. Шинэ хүүхэдтэй болсон

3. Оюутны тэтгэлэг

4. Орон сууцны урдчилгаа 10-20%

5. Ойр дотны хүн нас нөгчихөд үзүүлэх буцалтгүй тусламж

6. Хүндэтгэн үзэх шалтгааны тусламж, дэмжлэг

ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ

1. Ажилтны эхнэр амаржиж хүүхэдтэй болсон

2. Ажилтан хуримаа хийсэн

3. Хүндэтгэн үзэх шалтгаан

НЭМЭГДЭЛ

1. Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл

2. Ажилласан жилийн нэмэгдэл

3. Ажлын бүтээмжийн нэмэгдэл

4. Жилийн эцсийн үр дүнгийн урамшуулал

ОЛОН НИЙТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

Жил бүр зун, намрын улиралд компанийн нийт ажилтнуудыг хамруулсан зугаалга, спортын өдөрлөг, мод тарих арга хэмжээнүүд, 12 дугаар сард шинэ жилийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг.More Details

ШАГНАЛ УРАШУУЛАЛ

Жил бүр Компанийн хэмжээнд амжилт бүтээл, ажлын гүйцэтгэлээ үнэлж өндөр гүйцэтгэлтэй, манлайлагч ажилтнуудаа шалгаруулан “Гадаадад аялах эрхийн бичиг”-ээр, салбар охин компани, алба нэгжүүдийн тэргүүний ажилтнуудаа шалгаруулан мөнгөн шагнал, өргөмжлөлөөр тус тус шагнаж урамшуулдаг. Мөн олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж салбарын хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулсан тэргүүний ажилтнуудаа салбарын болон төр засгийн шагнал, одон медальд тодорхойлон хөдөлмөр бүтээлийг нь дэмжиж урамшуулдаг.


ДААТГАЛ

Бид ажилтнуудаа ажилд орсон өдрөөс нь эхлэн нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулдаг.

СУРЧ ХӨГЖИХ БОЛОМЖ

Олон Улсын стандартуудыг дадал болгож ажлын байран дээрээ сурч хөгжиж, туршлага хуримтлуулах өргөн боломжтой.

Цахим технологийн хөгжлийг ашиглан ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, багаар ажиллах, тасралтгүй сургалтанд хамрагдах боломжтой.

Хувь хүн бие даан өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хандлагыг дэмжин ажилладаг.