СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

1. АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАХ

Та манай ажлын байрны мэдээллийг “НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР” цэснээс авна уу!

2. АНКЕТ ХҮЛЭЭН АВАХ

Zangia.mn, worki.mn болон өөрийн биеэр ирж анкет бөглөх, hr@tavinus.mn хаягаар илгээх боломжтой.

4. ЯРИЛЦЛАГАНД УРИХ

Ажлын байрны тавигдах шалгуурт мэргэжил, туршлага, ур чадварын хувьд нийцэх ажил горилогчийг анхан шатны ярилцлагад урина. 

3. АНКЕТЫН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Тухайн ажлын байранд шаардагдах ур чадвар, мэдлэг, туршлагыг ажил горилогчийн анкетын мэдээлэлд үндэслэн хийх тул та анкетаа бүрэн гүйцэд бөглөөрэй.

5. МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТ

Ажил горилогчийн ур чадварыг тодорхойлохын тулд сорил, шалгалтаар шаардагдах мэргэжлийн ур чадваруудыг үнэлнэ  

6. ШИЙДВЭРЛЭХ ЯРИЛЦЛАГА

Ажлын байрны онцлогоос хамааран 2-3 удаагийн ярилцлагад урина.

8. ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

Шалгаруулалтад тэнцэж, шаардлага хангасан ажил горилогчид ажлын санал тавих, гэрээ хийх.

7. АЖЛЫН САНАЛ ТАВИХ

Тэнцсэн ажил горилогчдод утас, мэйл, уулзалтаар ажлын санал тавьж хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн нөхцөлүүдийг харилцан тохиролцоно.